Box breathing

Meer tot rust komen door bewuster ademhalen via de Box-ademhaling.

“Feeling is understanding” – Wim ‘the Iceman’ Hof