Stage opdrachten met impact

Voor de doorontwikkeling en positionering van de app Spyre schakelen we de hulp in van studenten om mee te denken en te doen met Human Being Vision. Spyre is de app voor het maken van jouw inner selfie.

Om de impact van Spyre te verbreden en te verdiepen hebben we een aantal verschillende onderzoeken uitgezet die we op korte termijn (voorkeur per 1 september 2021) willen laten invullen.
 
We zijn bezig met het vinden van 4 studenten vanuit een hogeschool of universiteit om deze onderzoeken uit te voeren.
 1. Verder inzicht krijgen in welke mate de balans tussen de 5Q’s voor individuen correleert met hun (werk)geluk (Studierichting: Psychologie)
 2. Verder inzicht te krijgen in welke mate de 5Qs en de balans daartussen van invloed zijn op de natuurlijk energiebalans QEI (Quote Energy Index) van mensen. (Studierichting: Psychologie)
 3. Verder inzicht krijgen en vormen van een marketingstrategie voor het vermarkten van de app Spyre voor de doelgroep: individuen die aan zichzelf willen werken. (Studierichting: Marketing)
 4. Verder inzicht krijgen en vormen van een marketingstrategie voor het vermarkten van de app Spyre voor de doelgroep: bedrijven die willen zorgen voor hun mensen in het kader van goed werkgeverschap. (Studierichting: Marketing)

Studierichting Psychologie 

Opdracht 1 Correlatie tussen de balans op de 5Q’s en werkgeluk

Inzicht krijgen in welke mate de balans tussen de 5Q’s voor individuen correleert met hun (werk)geluk. Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in welke mate de balans (of onbalans) tussen de 5Qs voor individuen correleert met hun (werk) geluk.

Globale opzet:
In de eerste weken van dit onderzoeksproject wordt onderzocht welke gevalideerde/erkende psychologische vragenlijst voor bijvoorbeeld burn-out of depressie het kan worden gebruikt. Dit wordt bepaald aan de hand van een aantal van te voren bepaalde parameters, zoals van de vorm van de test (online/ op afstand af te nemen) en de read-out die deze geeft.

In de tweede fase zal een gestructureerd onderzoek (online vragenlijst en/of telefonisch consult) worden opgezet en uitgevoerd met een groep geselecteerde vrijwilligers waarbij de score van de Spyre app met de score op de geselecteerde psychologische test wordt vergeleken.

Details opdracht 1 Psychologie
Ik ben geïnteresseerd in opdracht 1
Opdracht 2 De 5Q’s en de natuurlijke energiebalans

Dit onderzoeksproject heeft tot doel om inzicht te krijgen in welke mate de 5Q’s en de balans daartussen van invloed zijn op de natuurlijk energiebalans (QEI= Quote Energy Index) van mensen.

Afzonderlijk onderzoek heeft aangetoond dat elk van de 5Q’s belangrijk is voor de mens, maar er is nog weinig inzicht in het effect dat deze op elkaar hebben. Dit onderzoek vergaart nieuwe inzichten en ontwikkelt mogelijk nieuwe theorieën over hoe mensen hun QEI kunnen maximaliseren.

Globale opzet:
In de eerste fase van het onderzoek zal een conceptueel model worden geïdentificeerd voor het opzetten van het onderzoek. Vervolgens zal het onderzoek op basis van literatuuronderzoek en semi-gestructureerde interviews met Key Opinion Leaders (KOL’s) het onderzoek worden uitgevoerd.

Details opdracht 2 Psychologie
Ik ben geïnteresseerd in opdracht 2

Studierichting Marketing

Opdracht 3 Marketingstrategie Spyre voor individuen

Dit project heeft tot doel om verder inzicht te krijgen en het vormen van een van een marketingstrategie voor het vermarkten van de app Spyre voor de doelgroep: individuen die aan zichzelf willen werken.

Globale opzet:
De opzet van het project bestaat uit een aantal onderdelen: analyse, vormgeven en invulling geven aan de marketingstrategie. Daarbij denkend aan:

 • Omgeving-, bedrijfstak- en interne analyse d.m.v. desk- & field research
 • Brand identity en awareness
 • Marketingstrategie incl. Social mediastrategie – gebruik van new media met een strategie voor een nieuw product (app) lancering
 • Verbeteren van de online (awareness) vindbaarheid en zichtbaarheid en waar mogelijk technisch meetbaar.
Details opdracht 3 Marketing
Ik ben geïnteresseerd in opdracht 3
Opdracht 4 Marketingstrategie Spyre voor bedrijven

Dit project heeft tot doel om verder inzicht te krijgen en het vormen van een marketingstrategie voor het vermarkten van de app Spyre voor de doelgroep: bedrijven die willen zorgen voor hun mensen in het kader van goed werkgeverschap.

Globale opzet:
De opzet van het project bestaat uit een aantal onderdelen: analyse, vormgeven en invulling geven aan de marketingstrategie. Daarbij denkend aan:

 • Omgeving-, bedrijfstak- en interne analyse d.m.v. desk- & field research
 • Brand identity en awareness
 • Marketingstrategie incl. Social mediastrategie – gebruik van new media met een strategie voor een nieuw product (app) lancering
 • Verbeteren van de online (awareness) vindbaarheid en zichtbaarheid en waar mogelijk technisch meetbaar.
Details opdracht 4 Marketing
Ik ben geïnteresseerd in opdracht 4

Spyre: jouw inner selfie

Het idee achter Spyre is om je onbenutte potentieel te ontdekken en om een natuurlijk balans in je energie te creëren. De app geeft een goede indicatie van waar jouw aandacht en energie nu naar uit gaat. Je krijgt 7 dagen lang 7 vragen die je stimuleren en prikkelen om te reflecteren, stil te staan en naar binnen te gaan.

Meer info over Spyre