WELKOM BIJ HBV

Human Being Vision is is een expert bedrijf in organisatie innovatie op basis van de menselijke maat

Wij helpen onze klanten bij het inrichten en optimaliseren van de interactie tussen de organisatie en haar mensen om continu te kunnen blijven innoveren.

Wij geloven in de zelfredzaamheid van organisaties. Met de juiste nieuwe basis, ruimte en inspirerende middelen, kunnen zij zichzelf continu door ontwikkelen en bijsturen. Ons doel is daarom ook om onze trajecten met klanten effectief op te starten en tijdig af te ronden.

Op basis van een analyse en strategisch innovatieplan, starten we een HBV innovatietraject met de fase Voordoen, Samen doen en vervolgens Zelf doen.

Het resultaat

Op basis van een organisatie innovatietraject met Human Being Vision krijgen organisaties de structuur en middelen om continu mee te blijven bewegen met de markt, terwijl de geïntegreerde mensgerichte benadering ervoor zorgt dat de individuen binnen de organisatie gemotiveerd en geïnspireerd zijn om met elkaar het concurrerend voordeel van de organisatie verder uit te bouwen.

HBV INNOVATIE TRAJECT

Als uitgangspunt voor elk organisatie innovatietraject hanteren wij de 7x7x7 HBV-methode die bestaat uit 3 fases van respectievelijk 7 dagen, 7 weken en 7 maanden. Uit onze uitgebreide ervaring blijkt dat dit een effectieve methode is om organisaties in staat te stellen om de beweging naar de gewenste situatie te maken en vervolgens te behouden.

Human Being Vision faciliteert organisaties bij het creëren van een duurzame organisatiestructuur, werkwijzen en processen. Hierbij creëren we een natuurlijke balans met de organisatiecultuur, patronen en dynamieken van mensen. We stimuleren daarbij zinvolle interacties tussen de mensen. Dit is een belangrijke sleutel tot blijvend succes. We focussen op de balans van de 5 essentiële menselijke elementen (Quotiënten) in de analyse en inrichting van de organisatie.

Centraal bij de ontwikkeling van de 5 Q’s staat onze app Spyre. Dit is de persoonlijke digi-coach die alle individuen begeleidt in het HBV innovatietraject.

7 DAGEN

Bij de start van het HBV innovatietraject voeren wij in 7 dagen een algehele organisatieanalyse uit. We vergaren inzicht in wat er nodig is bij onze klant om het gewenste doel te behalen en een adaptieve organisatie met veerkrachtige mensen te zijn en te blijven.

7 WEKEN

Bij de tweede 7 wordt een intern begeleidend HBV-team van de organisatie samengesteld met mensen met specifieke interesse in (een van) de 5Q’s. We gaan aan de slag met organisatie met de geïdentificeerde barrières en helpende factoren die aanwezig zijn, om ruimte en draagvlak te creëren voor het pad dat we met elkaar gaan bewandelen.

7 MAANDEN

In deze 7 maanden zorgen we voor verdieping, uitbreiding en verbreding van de ingezette beweging. We werken in korte iteraties waarbij we zorgen voor gerichte inspirerende interventies over het gehele spectrum van leren. Dit alles wordt ondersteund met moderne technologie.

INTEGRALE MENSBEELD & ONZE 5Q’S

We focussen op de balans van de 5 essentiële menselijke elementen (Quotiënten) in de analyse en inrichting van de organisatie. Daarbij zetten wij de AQ centraal, dit is namelijk de Quotiënt die de andere ondersteunt en in beweging zet.

De 5 Quotiënten hebben de volgende kenmerken:

Adaptieve Quotiënt (AQ): Veerkracht, innovatie, creativiteit, experimenteren en PLAY zone;
Emotionele Quotiënt (EQ): Gevoelens, empathie, relaties, emotionele balans en communicatie;
Intelligentie Quotiënt (IQ): Focus & multitasking, leervermogens, planningscapaciteiten, Growth of Fixed mindset;
Fysieke Quotiënt (FQ): Energiebalans, fysieke fitheid en ontspanning, voeding, gezonde gewoonten en lichaamsbewustzijn;
Spirituele Quotiënt (SQ): Zingeving, waarden, identiteit, connectie, algehele staat van ‘zijn’.

TECHNOLOGIE ALS KATALYSATOR

In alles wat wij doen bij Human Being Vision omarmen wij moderne technologie en zetten deze in als katalysator voor het creëren van duurzame meerwaarde binnen organisaties. We gebruiken technologie tijdens onze analyses, bij het uitvoeren van complexe opdrachten en om grote groepen mensen te inspireren en in beweging te zetten om organisatie innovatie te creëren.

We zetten de technologie van nu in gecombineerd met game geïnspireerd leren om zaken te vereenvoudigen, leuker te maken, mensen te motiveren en om meer impact te hebben. Met als doel om mensen nieuwe dingen uit te proberen en zelf eigenaarschap te nemen voor groei.

Centraal bij de ontwikkeling van de 5 Q’s staat onze app Spyre. Dit is de persoonlijke digi-coach die alle individuen begeleiden in het HBV innovatietraject. Ook na de afronding van het traject kan Spyre gebruikt worden om persoonlijke ontwikkeling te stimuleren en mensen te inspireren.

De waarde van werken met inspirerende en sterke technologie:

  • Om effectiviteit en impact van Human Beings te vergroten.
  • Gemakkelijk grote groepen mensen bereiken en in beweging zetten richting de PLAY-zone.
  • Om aanvullende informatie op te halen die gebruikt wordt voor het vinden van de optimale energie balans en ingezet wordt om het geheel te verbeteren.
  • Om een uitgebreidere en rijkere beleving en ervaring te geven door inzet van eXtended Reality (XR) waaronder Virtual Reality (VR). Dit maakt het mogelijk om de toekomst al in het hier-en-nu te beleven. Dit werkt extra stimulerend en motiverend om dit ook daadwerkelijk te bereiken.
  • Om een betere aansluiting te creëren op de individuele (ontwikkel)behoefte van mensen en groepen, en de dagelijkse praktijk optimaal te ondersteunen.
  • Om het leerrendement en inspiratie te maximaliseren op een speelse manier (Micro learning & attention span)
  • Om de trainings- en lesuren specifiek aan te laten sluiten op de behoefte van de deelnemers doordat vooraf inzichtelijk is waar de leemtes liggen. Dit zorgt voor kortere en motiverende contacturen tijdens onze leer- en inspiratie modules.

Door dit alles creëren we verbetering en versnelling op het vlak van formeel en informeel leren waarmee we het totale 70:20:10 model ondersteunen.

Ga nu naar Inspirationals