HBV Innovatie traject

Als uitgangspunt voor elk organisatie innovatietraject hanteren wij de 7x7x7 HBV-methode die bestaat uit 3 fases van respectievelijk 7 dagen, 7 weken en 7 maanden. Uit onze uitgebreide ervaring blijkt dat dit een effectieve methode is om organisaties in staat te stellen om de beweging naar de gewenste situatie te maken en vervolgens te behouden.

Human Being Vision faciliteert organisaties bij het creëren van een duurzame organisatiestructuur, werkwijzen en processen. Hierbij creëren we een natuurlijke balans met de organisatiecultuur, patronen en dynamieken van mensen. We stimuleren daarbij zinvolle interacties tussen de mensen. Dit is een belangrijke sleutel tot blijvend succes. We focussen op de balans van de 5 essentiële menselijke elementen (Quotiënten) in de analyse en inrichting van de organisatie.

Centraal bij de ontwikkeling van de 5 Q’s staat onze app Spyre. Dit is de persoonlijke digi-coach die alle individuen begeleidt in het HBV innovatietraject.

Ontdek de app Spyre

7 dagen

Bij de start van het HBV innovatietraject voeren wij in 7 dagen een algehele organisatieanalyse uit. We vergaren inzicht in wat er nodig is bij onze klant om het gewenste doel te behalen en een adaptieve organisatie met veerkrachtige mensen te zijn en te blijven.

7 weken

Bij de tweede 7 wordt een intern begeleidend HBV-team van de organisatie samengesteld met mensen met specifieke interesse in (een van) de 5Q’s. We gaan aan de slag met organisatie met de geïdentificeerde barrières en helpende factoren die aanwezig zijn, om ruimte en draagvlak te creëren voor het pad dat we met elkaar gaan bewandelen.

7 maanden

In deze 7 maanden zorgen we voor verdieping, uitbreiding en verbreding van de ingezette beweging. We werken in korte iteraties waarbij we zorgen voor gerichte inspirerende interventies over het gehele spectrum van leren. Dit alles wordt ondersteund met moderne technologie.

Het resultaat

Op basis van een organisatie innovatietraject met Human Being Vision krijgen organisaties de structuur en middelen om continu mee te blijven bewegen met de markt, terwijl de geïntegreerde mensgerichte benadering ervoor zorgt dat de individuen binnen de organisatie gemotiveerd en geïnspireerd zijn om met elkaar het concurrerend voordeel van de organisatie verder uit te bouwen.