WELKOM BIJ HBV

Human Being Vision is expert in organisatie innovatie op basis van de menselijke maat.

Wij helpen onze klanten bij het inrichten en optimaliseren van de interactie tussen de organisatie en haar mensen om continu te kunnen blijven innoveren.

Wij geloven in de zelfredzaamheid van organisaties. Met de juiste nieuwe basis, ruimte en inspirerende middelen, kunnen zij zichzelf continu door ontwikkelen en bijsturen. Ons doel is daarom ook om onze trajecten met klanten effectief op te starten en tijdig af te ronden. Op basis van een analyse en strategisch innovatieplan, starten we een HBV innovatietraject met de fase Voordoen, Samen doen en vervolgens Zelf doen.

WE ZIJN POSITIEF

Duurzaam

WE ZIJN CREATIEF

Innovatief

WE ZIJN GEDREVEN

Visie in Actie

Ons team HBV Inspirators

Roy Schoemaker

Renee Cloesmeijer

Wijnand van Colle

Ruud Blom

Samira Amraui

René van Baekel

Waarom zijn we Human Being Vision gestart

In deze sterk veranderende en snel bewegende wereld wordt er verlangd van organisaties en haar mensen dat zij steeds sneller bewegen om bij te blijven en voorop te lopen. Enkel op deze manier kan er strategisch voordeel behaald worden en behouden blijven.

Succesvolle organisaties van een paar jaar geleden, worden vandaag ingehaald door een nieuwe generatie organisaties die als sterke concurrenten de markt betreden. Om marktpositie te behouden en uit te bouwen is continue doorontwikkeling nodig om aan te sluiten bij nieuwe marktbehoeften. De tijd waarin alles jarenlang stabiel was en bleef is voorbij. Dit vereist veerkrachtige organisaties met geïnspireerde en daadkrachtige mensen.

Jonge, flexibele en disruptieve spelers in de markt vereisen dat ook de gevestigde spelers zich adaptief opstellen en hun organisatie inrichten voor continue innovatie. In praktijk blijkt het vaak een grote uitdaging om individuen, teams en afdelingen van organisaties optimaal te laten functioneren en te houden waardoor de concurrerende voorsprong en medewerker tevredenheid terugloopt. Met Human Being Vision, bieden we de oplossing om de omslag naar succes te maken op basis van alle componenten en mensen die al in de organisatie aanwezig zijn. Zodra het innerlijke ritme van de organisatie en haar mensen (weer) met elkaar in cadans en balans zijn, dan ontstaat er een nieuwe flow van adaptiviteit en de mogelijkheid om continue bij te sturen waarmee grote impact kan worden gemaakt en op basis waarvan de organisatie een blijvende speler in de markt is en blijft.

Wij zijn er om jouw organisatie te helpen

Door Visie gedreven Actie, Duurzame Innovatie

AAN DE SLAG!

“Zoals Darwin in 1859 al publiceerde: Niet de intelligentie, grootte of kracht van organismen zorgt voor het overleven van de natuurlijke selectie, maar hun flexibele adaptiviteit. Oftewel, de vaardigheid om je aan te passen aan veranderingen in je omgeving. Wij zien organisaties ook als organismen. Op basis van onze integrale analyse creëren we inzicht en helpen we onze klanten om een adaptieve organisatie met veerkrachtige mensen te zijn en te blijven.”

Roy Schoemaker, Oprichter Human Being Vision

Wie we ondersteunen met Human Being Vision

Als een of meerdere van de genoemde aspecten spelen binnen een organisatie, dan verliest de organisatie vroeg of laat zijn strategische voorsprong. Vanuit onze natuurlijke drive om meerwaarde te creëren helpen wij daarom graag om hier een oplossing voor te bieden.

Onze aanpak is bij uitstek geschikt voor organisaties waarin:

De klanttevredenheid omlaag gaat

De productiviteit / productie achteruit loopt

Innovaties en vernieuwingen stagneren of vinden moeizaam plaats

Het probleemoplossend vermogen binnen de organisatie vermindert

Wij bieden specialistische expertise voor organisatie innovatie op de volgende thema’s:

Wendbaarheid van organisatie vergroten (Business Agility)
Denk aan veranderende ecosystemen, circulaire economie, nieuwe business modellen, vergroten van de effectiviteit, efficiency en productiviteit en je organisatie ontwikkelen tot een lerende organisatie.

Betrokkenheid van werknemers optimaliseren (Engagement)
Denk aan het creëren van duurzame gedragsverandering, het stimuleren van intrinsiek gemotiveerde mensen en ongewenst vertrek minimaliseren.

Menselijk kapitaal optimaliseren (Human Capital)
Denk aan het vergroten van duurzame inzetbaarheid, omgaan met de verschillende generatie in organisaties (Generatie X, Y, Z en in de toekomst Alpha) en stimuleren van levenslang leren.