WAT ONS DRIJFT

Human Being Vision is expert in organisatie innovatie met een mensgerichte aanpak.

Wij helpen onze klanten bij het inrichten en optimaliseren van de interactie tussen de organisatie en haar mensen om continu te kunnen blijven innoveren. Wij geloven in de zelfredzaamheid van organisaties. Met de juiste nieuwe basis, ruimte en inspirerende middelen, kunnen zij zichzelf continu door ontwikkelen en bijsturen. Ons doel is daarom ook om onze trajecten met klanten effectief op te starten en tijdig af te ronden. Op basis van een analyse en strategisch innovatieplan, starten we een innovatietraject met de drie fase Voordoen, Samen doen en Zelf doen.

WE ZIJN POSITIEF

Duurzaam

WE ZIJN CREATIEF

Innovatief

WE ZIJN GEDREVEN

Visie in Actie

Ons team

Roy Schoemaker
Renee Cloesmeijer
Wijnand van Colle
Samira Amraui
Ruud Blom
René van Baekel

Wij werken samen met onze partners

Bij Human Being Vision werken we als team nauw met elkaar samen en daarnaast werken we ook intensief samen met onze partners. Samen creëren we meerwaarde voor onze klanten en relaties. Wil je ook met ons samenwerken? We onderzoeken graag hoe we elkaar kunnen versterken.

Waarom zijn we Human Being Vision gestart

Jonge, flexibele en disruptieve spelers in de markt vereisen dat ook de gevestigde spelers zich adaptief opstellen en hun organisatie inrichten voor continue innovatie. In praktijk blijkt het vaak een grote uitdaging om individuen, teams en afdelingen van organisaties optimaal te laten functioneren en te houden waardoor de concurrerende voorsprong en medewerker tevredenheid terugloopt. Met Human Being Vision, bieden we de oplossing om de omslag naar succes te maken op basis van alle componenten en mensen die al in de organisatie aanwezig zijn. Zodra het innerlijke ritme van de organisatie en haar mensen (weer) met elkaar in cadans en balans zijn, dan ontstaat er een nieuwe flow van adaptiviteit en de mogelijkheid om continue bij te sturen waarmee grote impact kan worden gemaakt en op basis waarvan de organisatie een blijvende speler in de markt is en blijft.

“Zoals Darwin in 1859 al publiceerde: Niet de intelligentie, grootte of kracht van organismen zorgt voor het overleven van de natuurlijke selectie, maar hun flexibele adaptiviteit. Oftewel, de vaardigheid om je aan te passen aan veranderingen in je omgeving. Wij zien organisaties ook als organismen. Op basis van onze integrale analyse creëren we inzicht en helpen we onze klanten om een adaptieve organisatie met veerkrachtige mensen te zijn en te blijven.”

Roy Schoemaker, Oprichter Human Being Vision

Vraagstukken waar wij voor worden gevraagd

  • De klanttevredenheid omlaag gaat

  • De productiviteit / productie achteruit loopt

  • Innovaties en vernieuwingen stagneren of vinden moeizaam plaats

  • Het probleemoplossend vermogen binnen de organisatie vermindert

  • Wendbaarheid van organisaties vergroten (Business Agility): Denk aan veranderende ecosystemen, circulaire economie, nieuwe business modellen, vergroten van de effectiviteit, efficiency en productiviteit en je organisatie ontwikkelen tot een lerende organisatie.

  • Betrokkenheid van werknemers optimaliseren (Engagement): Denk aan het creëren van duurzame gedragsverandering, het stimuleren van intrinsiek gemotiveerde mensen en ongewenst vertrek minimaliseren.

  • Menselijk kapitaal optimaliseren (Human Capital): Denk aan het vergroten van duurzame inzetbaarheid, omgaan met de verschillende generatie in organisaties (Generatie X, Y, Z en in de toekomst Alpha) en stimuleren van levenslang leren.