De Human Being Vision

In deze sterk veranderende en snel bewegende wereld wordt er verlangd van organisaties en haar mensen dat zij steeds sneller bewegen om bij te blijven en voorop te lopen. Enkel op deze manier kan er strategisch voordeel behaald worden en behouden blijven.

Wij geloven in een integrale verbeteraanpak waarbij de mensgerichte benadering centraal staat en waarbij we technologie gebruiken als katalysator om een duurzame organisatie innovatie te creëren en een organisatie blijvend wendbaar (agile) te maken.

De mens als geheel en dus niet als een resource, een middel die je kan uitputten.

Onderzoek wijst uit dat de wisselwerking tussen organisaties en hun mensen in de afgelopen decennia van steeds meer waarde is geworden voor het behalen van succes. De menselijke maat bij het inzetten en ondersteunen van elke Human Being (mens) is hierbij essentieel. Ondanks dat het bij veel organisaties bekend is, lukt het vaak niet om dit ook daadwerkelijk in de basis van de organisatiecultuur en structuur in te bedden.

Maak de transformatie van human resource naar Human Being, de mens in balans in organisaties.

Wij creëren impact op welzijn in mensenwerk: Welzijn in Bedrijf.

“Many CEOs understand […] that to build an organization that’s fit for the future, you must first make it fit for human beings.” – Prof. Gary Hamel 

Belangrijke onderdelen van de Visie

Klik op een van onderstaande plaatjes om meer te ontdekken over de verschillende onderdelen van onze visie. 

Transformatieaanpak

Integraal mensbeeld

PLAY zone

Moderne technologie als katalysator

In alles wat wij doen gebruiken wij moderne technologie om het traject te ondersteunen. We zetten de technologie van nu in gecombineerd met game geïnspireerd leren om zaken te vereenvoudigen, leuker te maken, mensen te motiveren en om meer impact te hebben.

Samenwerken en Cocreëren 

Om een duurzame transformatie te creëren werken wij in onze trajecten een nauwe samenwerking met onze klanten. Wij spreken dan ook over relaties in plaats van klanten. Wij geloven in de zelfredzaamheid en eigen kracht van organisaties. Met de juiste nieuwe basis, ruimte en inspirerende middelen creëren wij een duurzame cultuur die de organisatie in staat stelt om zichzelf continu door te ontwikkelen en bij te sturen.

Ons doel is daarom ook om onze trajecten met relaties effectief op te starten en tijdig af te ronden. Op basis van een analyse en strategisch innovatieplan, starten we een innovatietraject met de drie fasen: Voordoen, Samen doen en tot slot Zelf doen. Dit is het uitgangspunt van onze transformatieaanpak.

Verder werken wij samen met een aantal verschillende partners, dit zijn experts op hun eigen vakgebied. We zetten ze waar benodigd in om het maximale rendement te realiseren van de acties binnen de trajecten bij onze relaties.

HBV Samenwerkingspartners

Onze visie in de Inner selfie App

Bekijk nu waar jij staat op de verschillende quotienten en ontdek waar jouw onbenutte potentieel ligt!

Ben je klaar om jezelf verder te ontwikkelen, maar weet je niet waar te beginnen?

Ontdek nu Spyre, een digi-coach die je in 7 dagen op een verrassende manier helpt te ontdekken waar jouw ruimte tot verdere groei ligt.

Spyre freemium is nu te downloaden
voor IOS en Android