Integraal mensbeeld en de 5Q’s

We focussen op de balans van de 5 essentiële menselijke elementen (Quotiënten) in de analyse en inrichting van de organisatie. Daarbij zetten wij de AQ centraal, dit is namelijk het Quotiënt die de andere ondersteunt en in beweging zet.

5 Quotiënten – 5Q’s

De 5 Quotiënten hebben de volgende kenmerken:

Adaptieve Quotiënt (AQ): Veerkracht, innovatie, creativiteit, experimenteren en PLAY zone;
Emotionele Quotiënt (EQ): Gevoelens, empathie, relaties, emotionele balans en communicatie;
Cognitieve Quotiënt (CQ): Leervermogens, planningscapaciteiten, Growth & Fixed mindset;
Fysieke Quotiënt (PQ): Fysieke fitheid, voeding, gezonde gewoonten en lichaamsbewustzijn;
Spirituele Quotiënt (SQ): Zingeving, waarden, identiteit, connectie, algehele staat van ‘zijn’.

Meer weten over de 5Q’s

Natuurlijke balans

Een gezonde balans tussen de Q’s en binnen elke Q afzonderlijk, bepaalt hoe individuen, teams en de organisatie als geheel ervoor staat en waar zich onbenut potentieel bevindt. Dit integrale beeld stelt ons in staat te herkennen waar ruimte ligt voor groei.

Centraal bij de ontwikkeling van de 5Q’s staat onze app Spyre. Dit is de persoonlijke digi-coach die alle individuen begeleiden in het HBV innovatietraject.

Lees door over onze Visie

Ontdek onze Transformatieaanpak
Ontdek meer over de PLAY zone