Onze integrale visie bestaat uit 5Q’s om (on)benut potentieel te mobiliseren. We combineren verschillende quotiënten, te weten Adaptief (AQ), Emotioneel (EQ), Cognitief (CQ), Fysiek (PQ) en Spiritueel (SQ).

Een gezonde balans tussen de Q’s en binnen elke Q afzonderlijk, bepaalt hoe individuen, teams en de organisatie als geheel ervoor staat en waar zich onbenut potentieel bevindt. Dit integrale beeld stelt ons in staat te herkennen waar ruimte voor groei ligt.

Centraal bij de ontwikkeling van de 5 Q’s staat onze app Spyre. Dit is de persoonlijke digi-coach die alle individuen begeleiden in het HBV innovatietraject.

Adaptiviteit Quotiënt (AQ)

Adaptiviteit Quotiënt

De mate waarin individuen, teams en organisaties zich kunnen aanpassen bij veranderingen of situaties die een groei mindset vereisen. Particulieren, teams en organisaties met een hoge mate van aanpassingsvermogen kunnen uit hun comfort zone stappen, om te veranderen, te leren en open te staan voor nieuwe ideeën / benaderingen om zich aan te passen aan nieuwe situatie.

Emotionele Quotiënt (EQ)

Emotionele Quotiënt

De mate waarin mensen emotioneel vaardig zijn door middel van hun zelfbewustzijn, zelfregulatie, motivatie, empathie en sociale vaardigheden en die hierdoor maatschappelijk succes kunnen bewerkstelligen. In gewone mensentaal, hoe bewust en vaardig we zijn op emotioneel vlak.

Cognitief Quotiënt (CQ)

Cognitief Quotiënt

De mate van cognitieve (verstandelijke) vermogens van mensen, dat nodig is om kennis te verwerven en daar op een goede wijze gebruik van te maken, om problemen op te lossen die een vast omschreven doel en structuur hebben. 

Fysieke Quotiënt (PQ)

Fysieke Quotiënt

De mate waarin mensen zijn afgestemd op hun fysieke welzijn en hun lijf gebruiken. Hoe wij werken, rusten en slapen. Hoe en hoeveel wij bewegen. Hoe en wat wij consumeren. Ons vermogen om fijne motorische controle uit te oefenen, ons lichaam als één te bewegen en te weten waar we ons in de ruimte bevinden.

Spirituele Quotiënt (SQ)

Spirituele Quotiënt

De mate waarin mensen het vermogen hebben verbindend en systemisch te denken door middel van hun wijsheden, inspiratie, creativiteit, geduld en gelijkmoedigheid (evenwichtigheid) en hierdoor in staat zijn hun rol in het geheel succesvol te spelen.

De 5 Q’s en je persoonlijk QEI

De som van de 5 Q’s geeft indicatie waar jouw aandacht en energie nu naar uit gaat. Dit noemen wij je persoonlijke QEI of wel je Quote Energy Index. Wacht niet om je eigen natuurlijke balans uit te vinden en ontdek jouw onbenutte potentieel.   

Ontdek de app Spyre